Uppsala City

Uppsala Citysamverkan AB har till uppgift att skapa en plattform som samlar alla aktörer i Uppsala city för ett hållbart, långsiktligt och gemensamt utvecklingsarbete. Ett samarbete mellan fastighetsägare, kommunen, handeln och andra aktörer där vi har möjlighet att öka värdet och attraktiviteten för Uppsala city.

Under årens gång har vi arbetat målmedvetet med frågor som rör säkerhet, ordning, trivsel, tillgänglighet – allt för att skapa ett levande och attraktivt city. Vi arbetar med många olika projekt som gagnar citys utveckling och handel för alla som bor, arbetar och besöker staden.

Uppsala Citysamverkan AB arbetar för att det ska finnas ett komplett utbud av varor, tjänster, kultur och nöjen där mångfalden är en konkurrensfördel. Stadsmiljön utgör en tillgång, där byggnader, gator och torg tillsammans med människorna som vistas där bjuder på upplevelser i 24 timmars staden.

Uppsala City
Svartbäcksgatan
Uppsala