Humanistiska teatern

Välkommen till en ny scen – för såväl Uppsala som Uppsala Magic & Comedy!

I oktober 2017 öppnade den Humanistiska teatern vid Engelska parken. Primärt är teatern tänkt att fungera som gränslös arena för bildning och nytänkande med det öppna samtalet som utgångspunkt. Den har en hästskoformad utformning som inbjuder till dialog, inte bara mellan föredragande och publik, utan också mellan deltagarna i auditoriet och de som deltar via digitala kanaler på den stora bildskärmsväggen. Humanistiska teatern är en perfekt scen för Close Up Magi och det känns både spännande och kul att få välkomna Uppsalapubliken till denna nya arena.

Humanistiska teatern
Thunbergsvägen 3H
Uppsala