Gottsunda Centrum

Vad är ett bra centrum tycker du? Vi i Gottsunda Centrum tycker att det kännetecknas av lättillgänglighet, ett bra utbud av butiker, service, café- samt restauranger, hälsa, kultur och föränderlighet. En trivsam miljö där du vill vara och en plats där det ibland händer någonting annorlunda som överaskar. Med andra ord en spännande, välkomnande  och inspirerande mötesplats.

Gottsunda Centrum – nära till hands!

Gottsunda Centrum
Valthornsvägen 7, Uppsala
Uppsala