Barn som lär sig trollaMagikurs för barn, GottsundaBarn som lär sig trollaMagikurs för barn, StadsbiblioteketBarn som lär sig trollaMagikurs för barn, UKKBarn som lär sig trollaMagikurs för barn, UKK